Köpvillkor

Köp av Produkter sker genom webbutiken eller i butik alternativt via telefon genom att avtal om köp upprättas mellan Kunden och Mokvist skor AB. Avtal om köp i webbutiken upprättas genom slutförd betalning och bekräftelse på beställningen. Köpeavtal ingås ej med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.
Produkter
Samtliga produktbilder förevisade i webbutiken kan inte garanterat återge produktens exakta utseende eller beskaffenhet. Vid eventuella felaktigheter i lagersaldo eller andra felskrivningar i webbutiken förbehålls Mokvist Skor rätten att, korrigera detta i efterhand. Således är Mokvist Skor ej skyldiga att tillhandahålla en produkt som utgått ur sortimentet eller, med iakttagande av rimliga ansträngningar, av annan anledning ej finns att tillgå. Kunden har i det fallet rätten att få tillbaka sina pengar avseende köpet.